ערב לתורמי הזהב 201500005.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500005.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500002.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500002.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500001.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500001.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500003.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500003.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500004.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500004.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500016.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500016.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500015.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500015.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500014.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500014.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500013.jpg
ערב לתורמי הזהב 201500013.jpg

 

ערב הוקרה

לתורמי הזהב 2015

בערב זה אנו מודים

מכל הל"ב

לכל התורמים שבאמצעותם

אנו מצליחים להעלות

חיוך גדול של אושר

על פני הילדים

ובני משפחותיהם