ימי הכיף נועדו בעיקר

לילדים החולים ובני המשפחה  המלווים את יקירהם

.במהלך השגרה הקשה מנשוא

אנו כעמותה מעניקים

באמצעות ימים אלה 

כוחות ואנרגיות חדשות 

להמשך הדרך