top of page

ימי הכיף נועדו בעיקר

לילדים החולים ובני המשפחה  המלווים את יקירהם

.במהלך השגרה הקשה מנשוא

אנו כעמותה מעניקים

באמצעות ימים אלה 

כוחות ואנרגיות חדשות 

להמשך הדרך

bottom of page