top of page

 

ערב הוקרה

לתורמי הזהב 2018

בערב זה אנו מודים

מכל הל"ב

לכל התורמים שבאמצעותם

אנו מצליחים להעלות

חיוך גדול של אושר

על פני הילדים

ובני משפחותיהם

אירוח כמיטב המסורת 

כיד המלך

bottom of page