top of page

הטיולים בארץ ובחו"ל  גורמים  להטעין מצברים באנרגיות חדשות, לעזוב את אווירת הנכאים בבית החולים, את הדאגות בבית, את הפחדים והחששות- ולשכוח פשוט מהכל

הריגוש שהם חווים בפארקי השעשועים הענקיים, ההרפתקאות באתרי האתגר , מהווים חלק זניח, ואולי רק תפאורה, למשהו אמיתי ועמוק יותר שקושר משלחת ענקית ומיוחדת .

זהו  טיול מורכב , שבמהלכו באמצעים בלתי פורמליים תומכים הילדים החולים אחד בשני.

הילדים חוזרים עם הרגשת ניצחון על הסרטן, על הכאב, ואמונה אמיתית בעצמם ובעתיד.

bottom of page