top of page

ילדי - האור

פרויקט ילדי האור החל לפני

כ - 15 שנה באדיבות ועד העובדים של חברת החשמל בצפון הפועלים לאורך כל השנה לרווחת הילדים

ובני משפחתם

bottom of page