כל ההכנסות מערב זה

נועדו לרווחת הילדים החולים

ובני משפחותיהם

באמצעות ובזכות  האומנים אנו מצליחים לקיים פעילויות שונות ומגוונות לאורך השנה