top of page

 
ערב הוקרה
לתורמי הזהב 2021
בערב זה אנו מודים
מכל הל"ב
לכל התורמים שבאמצעותם
אנו מצליחים להעלות
חיוך גדול של אושר
על פני הילדים
ובני משפחותיהם
אירוח כמיטב המסורת 
כיד המלך

bottom of page