top of page
e9e45ce4-4577-42e8-a465-bc207565d181
e9e45ce4-4577-42e8-a465-bc207565d181
press to zoom
ff7989e1-b9dc-42cb-927f-c9204589f3f0
ff7989e1-b9dc-42cb-927f-c9204589f3f0
press to zoom
ff94f97f-4def-455f-be7e-dc7c29bacfa6
ff94f97f-4def-455f-be7e-dc7c29bacfa6
press to zoom
fb206b2f-2dc2-4d3d-9fb7-9144c25976e6
fb206b2f-2dc2-4d3d-9fb7-9144c25976e6
press to zoom
fd3f31cb-1135-4067-8d31-595b0061e27f
fd3f31cb-1135-4067-8d31-595b0061e27f
press to zoom
fb600cef-8e36-4431-848e-633b78b8478c
fb600cef-8e36-4431-848e-633b78b8478c
press to zoom
f64bad92-871e-43f8-94fb-3b42ca54170e
f64bad92-871e-43f8-94fb-3b42ca54170e
press to zoom
e93b8e09-015f-47aa-97f8-555839b61755
e93b8e09-015f-47aa-97f8-555839b61755
press to zoom
e4ed2b5f-56d5-4be9-b2f7-ba2047ad8b70
e4ed2b5f-56d5-4be9-b2f7-ba2047ad8b70
press to zoom

 
ערב הוקרה
לתורמי הזהב 2021
בערב זה אנו מודים
מכל הל"ב
לכל התורמים שבאמצעותם
אנו מצליחים להעלות
חיוך גדול של אושר
על פני הילדים
ובני משפחותיהם
אירוח כמיטב המסורת 
כיד המלך

bottom of page